O sobieUrodziłam się w 1978 roku. Malarstwo fascynuje mnie od kiedy pamiętam.
W swoich obrazach lubię połączenie rzeczywistości i nierealistycznych form, zestawienie ze sobą delikatnych, dokładnych elementów i dynamicznych obszarów. Lubię jak na obrazie czuć farbę i widać pracę pędzla czyli teksturę, poszczególne pociagnięcia, rozmycia.
Często przedstawiam kombinację nierzeczywistych form, czasami zakrywających lub tworzących postać, w efekcie uzyskując surrealistyczny charakter.
Tworząc obraz kieruję się początkowo według jakiegoś ogólnego zamysłu ale większość rodzi się w trakcie malowania.
W swoich pracach lubię zawrzeć jakąś asymetrię, brak równowagi, siłę , emocje, kontrast jednolitych powierzchni i mnogość nierzeczywistych elementów, niedomówienie, zamglenie, lekką zamaszystość w połączeniu z subtelną dokładnością.
Ogólny pomysł na obraz najczęściej pojawia się niespodziewanie, jako sekundowy błysk, który próbuję złapać szybko w szkicowniku, by potem rozwinąć w trakcie malowania i rozwijam do momentu w którym obraz zaczyna żyć.
W malowaniu fascynuje mnie nie tylko efekt ale też sam proces tworzenia, tradycyjność techniki olejnej, cała jej “alchemia”, struktura farby rozciągniętej na płótnie, nieoczekiwane efekty poszczególnych pociągnięć, zapachy olejnych mediów.

Tego co przedstawiają moje obrazy nie staram się dosłownie nazywać, tym bardziej, że każdy dostrzega w nich co innego, jedni widzą w nich na przykład splątane życie wewnętrzne, emocje a inni, że tak może wyglądać dusza.


wencka.art@gmail.com

a.wencka@wp.pl


tel. :   +48 506 597 158

I was born in 1978. Painting has fascinated me since I can remember.

In my paintings, I like the combination of reality with unreal forms including the juxtaposition of delicate, precise elements and dynamic areas.

When I work, I like the feeling of the paint on the canvas and to see the textures and blurs produced by the different brush strokes that I use.

I often present an unreal combination of forms; sometimes covering or forming a character and as a result, obtaining a more surreal interpretation of the individual.

When creating a picture, I initially follow some generalised impressions but the majority is created in the course of painting.

In my paintings, I like to include some asymmetry, a lack of balance, emotions, a contrast of unified surfaces and a multitude of unreal elements, understatements, haze, light vigour combined with subtle accuracy.

The general idea behind ​​the image usually appears suddenly, in the flash of a second, and I try to capture this quickly in a sketchbook and develop it later during the course of the painting to the point where the image begins to live.

In painting, not only the result fascinates me but also the process itself; the traditionalism of oil techniques, with all of its "alchemy", the structure of paint stretched on the canvas, and the unexpected results of individual strokes, together with the smells of the oil media itself.

I do not try to literally name what is presented in my paintings, especially as everyone sees something different in them; some see them as, for example, a tangled inner life, emotions; and to others it may look like the soul.